PRZEDSZKOLE NR 1 w WIELUNIU

 

DRODZY RODZICE !

Od 1 lipca 2021 zmienia się numer rachunku bankowego Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu.

Opłaty za dyżur wakacyjny prosimy dokonywać na nowy rachunek po 1 lipca 2021 r.

RBS Lututów nr rachunku 11 9256 0004 0724 8021 2000 0250


 

 

DRODZY RODZICE!!


Zapisy na dyżury wakacyjne Rodzice dokonują osobiście

w wybranych przez siebie placówkach

w dniach od 20 maja do 02 czerwca 2021 r.

Opłata za dyżur wakacyjny pobierany będzie z góry

na podstawie odrębnej umowy zawartej w dyżurującej placówce.

 


Dyżury wakacyjne:

Publiczne Przedszkole nr 3 os. Armii Krajowej       01.07.2021 -15.07.2021r .

Publiczne Przedszkole nr 2 ul. P.O.W 14              16.07.2021 - 31.07.2021r.

Publiczne Przedszkole nr 1 ul. Wodna 4                02.08.2021 -16.08.2021r .

Publiczne Przedszkole nr 4 os. Wyszyńskiego        17.08.2021 - 31.08.2021r.

 

Płatność za dyżur należy dokonać przed przyprowadzeniem dziecka na dyżur.

Opłata za dyżur wynosi:

Trzy posiłki dziennie - 126,50 zł

Dwa posiłki dziennie - 115,50 zł


Umowy należy pobrać z linku poniżej wydrukować i wypełnić.

Dostarczyć do placówki w dwóch egzemplarzach w wyżej wymienionym terminie.

 

Umowy do pobrania:

Umowa na 2 posiłki

Umowa na 3 posiłki

 


Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/

oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 

Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które

pracownicy polskiej statystyki publicznej

zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach.

Dzięki temu lepiej poznamy

potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro.

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY.


Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL.

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało

stanowisko do samospisu. Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo

udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu

może zostać nałożona kara grzywny!

SZANOWNI RODZICE !!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo

dzieci i rodziców w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku ogranicza się funkcjonowanie

Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu.

 

Dyrektor na wniosek Rodzica zapewnia

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym

lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych

oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 –

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

– Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu,

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,

do których uczęszczają te dziec ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu do których uczęszczają te dzieci.


W związku z powyższym prosimy o złożenie wniosku do sekretariatu przedszkola w  celu zapewnienia opieki dzieciom,

które spełniają powyższe kryteria.


Wniosek  dostępny  w linku.

 

Facebook

 

| Designed by ONE iT & GruArt |

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych i personalizacji ustawień oraz reklam. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information